DİKKAT EKSİKLİĞİ İLE İLGİLİ BİLİNEN YANLIŞLAR

Yanlış 1: Dikkat eksikliği erişkinlerde rastlanmayan sadece çocuklarda görülen bir durumdur
Doğru 1: Dikkat eksikliği tanısı alan her 3 çocuktan 1 i erişkinlik döneminde de dikkat eksikliği tanısını korumaktadır. Dolayısıyla erişkin bir birey de dikkat eksikliğine sahip olabilir.

Yanlış 2: Dikkat eksikliği olan çocuk ders çalışmak için masada 5 dakika oturamıyorsa bilgisayar ve televizyon karşısında da saatlerce gözünü kırpmadan oturamaz.
Doğru 2: İnternet, televizyon gibi çocukların ilgisini çeken ve keyif veren araçlarda çocuklar yüksek seviyede odaklanma haline bürünebilirler. Dikkat eksikliğindeki temel sorun; sorumluluk yüklendiği durumlarda (ödev, proje vb etkinliklerde) konuya odaklanıp yapması gerekene yönelmesinde, sürdürebilmesinde ve uyaranlar karşısında dikkati dağıldığında konuya yeniden odaklanmasında sorun vardır.

Yanlış 3: Dikkat eksikliği ilaç kullanılmasa da tedavi edilebilir.
Doğru 3: Dikkat eksikliğinin nörobiyolojik temelli ve genetik aktarıma sahip bir hastalık olduğu kanıtlanmıştır. Bu sebepten ötürü ilaç tedavisi % 65-75 oranındaki bir başarıya sahiptir. İlaç tedavisinin yanında var olacak olan seans desteği ise başarı oranını yükseltmektedir.

Yanlış 4: Dikkat eksikliğinde kullanılan ilaçlar sadece okul döneminde kullanılması yeterlidir.
Doğru 4: Kullanılan ilaçlar okul için hazırlanmış ilaçlar değildir. Bununla beraber dikkat eksikliği çocuğun sadece okul ortamında değil toplumsal girdiği tüm ortamlarda uyumunu bozan bir hastalıktır. Sonuç olarak ilaçların okul harici zamanlarda da kullanılması önerilmektedir.

Yanlış 5: Dikkat eksikliği daha çok erkek çocuklarda görülür.
Doğru 5: Dikkat eksikliği için bir cinsiyet ayrımı yapmak mümkün değildir. Kızlarda da erkeklerde de dikkat eksikliği görülebilir.

Yanlış 6:Kötü anne-babalık, disiplinsizlik dikkat eksikliğine neden olur.
Doğru 6: Dikkat eksikliği olan bir çocuk sınıfta parmak kaldırmadan konuşuyor, ödevlerini zamanında teslim edemiyor toplum içinde dağınık bir görüntü sergiliyorsa bu ona verilemeyen aile eğitiminden değildir yahut ilgisiz ebeveyn tutumunun bir göstergesi değildir. Sorun temelinde beyin kaynaklı bir hastalıktır.

Yanlış 7: Dikkat eksikliği tedavisi için kullanılan ilaçlar ergenlikte madde bağımlılığına sebep olur.
Doğru 7: Tedavi edilmeyen dikkat eksikliği tanılı bir kişinin ileriki süreçte madde bağımlılığı sorunu yaşaması daha olasıdır. Uygun tedaviler bu riski azaltır.

Yanlış 8: Dikkat eksikliği ile öğrenme güçlüğü arasında bir bağlantı yoktur.
Doğru 8: Öğrenme güçlükleri okuma, yazma, matematik gibi bazı becerilerin gelişiminde problem teşkil edebilir. Dikkat eksikliğinin kendisi bir öğrenme güçlüğü değildir ancak öğrenme güçlüğü ile yoğun bir biçimde bağlantılıdır. İkisi de dikkat eksikliği tanısı almış bir çocuğun akademik başarısını olumsuz etkiler.

Yanlış 9: Dikkat eksikliği bireyin hayatını olumsuz etkilemez.
Doğru 9: Tedavisi hiç başlanmamış yahut tamamlanmamış dikkat eksikliği tanılı birey aile hayatı, iş hayatı, eğitim, uyum sağlama, sosyal ilişkiler gibi konularda kayda değer bir ölçüde olumsuz yönde etkilenmektedir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Yapılan araştırmalarda elde edilen bulgulara göre dikkat eksikliğinin oluşumunda birden çok faktör önemli rol oynamaktadır. Bunlardan en çok dikkat çeken dört tanesi ise şunlardır;
-Genetik yatkınlık, ailede daha önce bu güçlüğü yaşayan kişilerin bulunması çocuğun dikkat eksikliği yaşama ihtimalini arttırmaktadır.
-Doğuştan gelen yapısal yatkınlıklarda bu sorunu etkilemektedir. Çocuğun kolay sıkılmaya yatkın olması veya beyin yapısındaki organik farklılıklar bu güçlüğün yaşanma ihtimalini arttırmaktadır.
– Bazı vitaminlerin azlığı, çokluğu, bazı gıda maddelerinin, çinko gibi eser elementlerin etkisi olduğu düşünülmektedir.
-Ayrıca annenin yaşadığı hamilelik sürecininde bu güçlüğü etkilediği düşünülmektedir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Dikkat eksikliği yaşayan çocuklar odaklanmakta zorluk çekerler, unutkanlık, organize olamama gibi nedenlerden dolayı akademik performansları düşüktür. Son yapılan araştırmalara göre en etkin tedavinin; ilaç, aile becerileri eğitimi, davranışsal eğitim ve sınıf içi müdahaleleri kapsayan kombine programların olduğu söyleniyor.

Dikkat eksikliği tedavisinin asıl amacı, kişinin her alanda başarısını arttırmak, olumlu davranışlar kazanmasını sağlamak, kişilerarası ilişkilerini geliştirmek, bağımsızlığa teşvik etmek ve özgüvenini geliştirmektir.

Dikkat eksikliği yaşayan çocuk eğer bir tedavi programına dahil olmamışsa, ergenlik çağında; davranış bozuklukları, madde bağımlılığı, anksiyete bozuklukları, anti-sosyal kişilik özellikleri akranlarına oranla daha fazla görülür.

DİKKAT EKSİKLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA ETKİLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Dikkat eksikliği olan çocukların en çok zorlandıkları konulardan bir tanesi ödevlerini hatırlamak ve ödev yapmaktır. Özellikle ilgi alanlarına girmeyen dersleri yaparken dikkatlerini toplamakta iki kat zorlanırlar. Derse başlamak kadar dersi sürdürmekte onlar için oldukça zor bir iştir. Evde bu zorlukla karşı karşıya kalan çocuklar için aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:
-Çalıma masası sadece ders çalışma etkinliği için kullanılmalıdır.
-Ders çalışma ortamları düzenli olmalıdır.
-Derse başlamadan önce çocuğun ihtiyaç duyabileceği tüm malzemeleri masanın üzerine bırakmakta fayda var. Masadan sık sık kalkmak çocuğun dikkatini olumsuz yönde etkileyecektir.
-Çalışma ortamları sessiz olmalıdır.
-Salon gibi uyaranın çok fazla olduğu ortamlar ders çalışmak için tercih edilmemelidir.
-Çocuğun çalıştığı masanın karşısındaki duvarda poster vb gibi çocuğun dikkatini dağıtacak uyaranlar olmamalıdır.
-Çalışması ile ilgili bir plan yapılmalıdır ve bu plan mutlaka çocuğa da anlatılmalıdır.
-Ders çalıştığını süreyi çok uzun tutmak yerine belirli parçalara bölmek yararlı olacaktır. 3 saat ara vermeden çalışmak yerine 45 dakikalık parçalara bölmek çocuk için rahatlatıcı olacaktır.
-Derse başlamadan önce çocuğun rahatlaması amacı ile çocuğu çok yormayan sporlar veya dikkat oyunları oynanabilir.

DİKKAT NEDİR?

Bir konuya konsantre olabilmek, bir konunun üzerinde uzun süre çalışabilmek dikkati tam anlamı ile tanımlamaz. Dikkat; planlama, işleri sıraya koyma, bir işe başlayabilme, balanılan işe dikkatini odaklama, bunun yanında çevreden gelen uyaranlardan etkilenmemek gibi birçok bileşenin iç içe geçmesinden oluşur. Kişilerde bu beceriler yaşıtlarından az düzeyde ise dikkat eksikliği yaşıyor olabilir.

Dikkat eksikliği olan bireyler:

– Planlama yapmakta zorlanır.
– Bir işe başlamakta zorlanır, işleri sürekli erteler.
– Yaptıkları işe odaklanamazlar.
– Okurken pasif kalırlar Yani DEB olan birey bir süre sonra okuma yaptığı yerde okuma yapmadığını aslında sadeve gözüyle takip ettiğini fark eder.

DİKKAT EKSİKLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR TEDAVİ EDİLMEZSE ONLARI BEKLEYEN RİSKLER NELERDİR?

Okul hayatına etkisi; bu zorlukla karşı karşıya olan çocuklar dikkatlerini toplamakta zorlandıkları için bir süre sonra okul hayatında bir takım zorluklar yaşarlar. Derse dinlemekte zorlanırlar, konuları öğrenemezler dolayısıyla yaşıtlarından geri kalırlar.
Özel hayata etkisi; yapılan araştırmalara göre bu zorluklara karşı karşıya olan çocuklar bir süre sonra depresyon ve kaygı ile baş etmek zorunda kalıyor. Yaşadıkları zorluk sebebiyle gerek ailesi gerekse arkadaşları tarafından anlaşılmayan çocukta kaygı ve depresyona ek olarak tip bozukluğu, davranış bozuklukları da olabiliyor. Bu çocuklar etrafındaki kimseler tarafından sürekli eleştirildikleri için bir süre sonra özgüven sorunu yaşayabiliyorlar. Bu zorluktan dolayı çocuk yalnızlaşıyor. Yapılan araştırmalara göre bu çocuklar ergenlik döneminde alkol ve madde kullanmaya yatkın olabiliyorlar.

DİKKAT EKSİKLİĞİ İLE YAŞAMAK

DİKKAT EKSİKLİĞİ İLE YAŞAMAK
Dikkat eksikliği olan bir çocukla yaşamak zorlayıcı olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki çocuğun bunu bir uzman desteği ve aile yardımı olmadan aşması mümkün değildir. Dikkat eksikliği olan çocuğun yaşayabileceği sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

-Ne yapması gerektiğini hatırlayamaz.
-Yemek vakitlerini hatırlayamaz.
-Dağınık ve düzensizdir.
-Sürekli dalgınmış gibi görünür.

Böyle bir güçlükle karşı karşıya iseniz öncelikle bir uzmana başvurmalısınız. Bunun yanında çocuğa karşı sabırlı ve hoşgörülü olmak gerekir. Ona küçük hatırlatmalar yapmak için duvarlara küçük kağıtlar asabilirsiniz. Bir plan tablosu hazırlayıp odasında sürekli gözünün önünde olacak bir yere asabilirsiniz. Bu süreçte çocuğa kesinlikle kızmamalı ve bağırmamalısınız. Unutmayınız ki çocuk bunu yaşadığı güçlükten dolayı yaşamaktadır.

DİKKAT EKSİKLİĞİ OLAN ÇOCUK İLE ÇALIŞMAK

-Okulda mutlaka çocuk öğretmene en yakın konumda oturtulmalıdır.
-Mutlaka göz teması kurulmalıdır.
-Zaman zaman mutlaka fiziksel uyaran verilmelidir. Omzuna dokunulmalıdır. Kesinlikle vurulmamalıdır.
-Yapamadıklarına değil yaptıklarına odaklanılmalıdır.
-Sıralarının üstünde dikkatini dağıtacak eşyaları barındırmayın.
-Verdiğiniz yönergeleri kartlar ve materyaller ile destekleyin.
-Renkli kalem kullanmaları için onları teşvik edin.

OKULLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ YAŞAYAN ÇOCUKLAR İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Dikkat eksikliği yaşayan çocuklara okulda yardımcı olabilmek için öncelikle durumun kabul edilmesi
gerekir. Ailenin ve öğretmenin çocuğun bir güçlük yaşadığının farkında olması ve bunun için bazı
adımlar atılması gerektiğinin farkında olması çocuk için en önemli kolaylaştırıcı etmendir. Daha sonra
bu çocukların sınıfta oturma düzeninde pencere kenarı gibi dikkatinin kolay dağılabileceği yerlerden
ziyade en ön gibi dikkatini toplayabileceği yerlere oturtulması, bazen ders esnasında küçük aralar
verilmesi gibi uygulamalar çocuğa yardımcı olacaktır.

DİKKAT EKSİLİĞİ TEDAVİSİ KAÇ YAŞINDA BAŞLAR?

Çocukların okul öncesi dönemde dikkat eksiğine sahip oluşu; o yaş dönemlerindeki gelişimsel özelliklerinden dolayı normal bir süreç olduğu ve bu doğal gelişim süreci dikkat eksikliği tanısı konulmasını güçleştirmektedir. Bu durumdan dolayı çocukların okul çağında 6-12 yaş aralığında konulur.

Çocuklarda dikkat eksikliği tanısı bir psikiyatrist tarafından konulur konulmaz tedavi süreci başlar.

Dikkat eksikliği yoğunluğuna göre ve gündelik yaşamı etkileme düzeyine göre çocukta erken ilaç tedavilerine başlanabilir. Fakar her çocuğu kendine özgü olduğu unutulmamalı ve çocuğu kendi içinde değerlendirmek gerekmektedir

DİKKAT EKSİKLİĞİ YAŞAYAN BİREYLER

Dikkat eksikliğinin belirtileri; odaklanma ve konsantre sorunları, huzursuzluk, dürtüsellik, verilen görevleri tamamlamada yaşanan güçlükler, düzensizlik, hayal kırıklığına karşı düşük toleranslı olmak, ruh halinde sık sık değişmeler, öfkeli davranışlar, stres ile mücadelede sorunlar yaşamak ve ilişkilerde dengesizlik ve kararsız davranışlar göstermek gibi sorunlardır.
Birçok kişi dikkat eksikliği sorunun olduğunun farkında olmayabilir. Bu kişilerde genellikle unutkanlık, verilen işleri geciktirmek gibi olumsuz davranışlar gözlenmektedir. Ani ruh hali değişimleri, odaklanma problemleri ve bunlara bağlı olarak gelişen kafa karışıklığı yaşarlar. Buna göre, dikkat eksikliği olan bir kişi, gayet rahat ve mutluyken, dikkatinin başka bir yere kayması ile bir anda içine kapanabilir.
Dikkat eksikliği problemi olan kişiler, olaylar karşısında aşırı sabırsız oldukları için, çok daha hızlı ve kolay bir şekilde strese girebilirler. Dikkat eksikliği olan kişiler, strese ve olumsuz olaylara karşı düşük tolerans gösterirler. Bundan dolayı da çok çabuk hayal kırıklığı yaşayarak, her şeyi kendilerine stres yapabilirler.
İlişkilerde dengesizlik ve değişkenlik yaşanması, iş ve okul performansında düşüş ve öz güven eksikliği gibi olumsuz etkileri olan dikkat eksikliği, genellikle çocuk yaşlarda etkilerini göstermeye başlar. Fakat, çocuklukta ortaya çıkan bu dikkat eksikliği bazı durumlarda anlaşılamayabilir ve çok sonradan tanısı konabilir. Oysa ki, daha önceleri, dikkat eksikliği ve buna bağlı olarak gelişen hiperaktivite, sadece çocukluk dönemi ile sınırlı bir sorun olarak bilinirdi. Fakat, aslında dikkat eksikliğinin belirtileri genellikle erişkin yaşa kadar devam etmektedir. Ayrıca, çocukluk döneminde dikkat eksikliği yaşamamış biri de ileride bu sorunu yaşayabilir. Diğer yandan, özellikle bazı yetişkinlerde yaşanan dikkat eksikliği önemli sağlık sorunlarının gelişmesine yol açabilmektedir. Yetişkinlerde ya da çocuklarda yaşanan dikkat eksikliğinin tedavileri benzer şekilde yapılmaktadır.

DİKKATİ KOLAY DAĞILAN ÇOCUKLAR

Her dikkati dağılan çocuğa dikkat eksikliği yaşıyor demek doğru değildir. Çocukların kendini zorlayan veya istemedikleri durumlarda dikkatlerinin dağılması normal. Ayrıca kendi içinde mutlu olmayan, öğrenme zorluğu yaşayan, öz güveni düşük çocuklarında dikkatleri kolay dağılabilir. Bu tür durumlarda çocuğun mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilip gereken gözlem ve testler yapıldıktan sonra ilaç veya terapi alması önerilir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

-Dikkat Eksikliği yaklaşık 40 yıldır üzerine çalışılan nörogelişimsel bir bozukluktur.
-Dikkat Eksikliği yaşayan kişiler bununla ilgili bir tedavi almazlarsa bu kişilerde duygusal problemlere de yol açabilir.
-Tedavisinde genellikle ilaç,psikoeğitimsel ve davranışçı terapi yöntemleri kullanılır.

Dikkat Eksikliği Yaşayan Çocukların Çalışma Ortamları Nasıl Olmalıdır?

- Çocukların dikkatini dağıtacak uyaranlar olmamalıdır.

– Mutlaka masa başında çalışmalıdırlar.

– Salon, mutfak gibi uyaranın çok olduğu ortamlarda çalışmamaları gerekir.

– Aydınlık bir ortamda çalışma yapmaları gerekir.

– Aydınlatma sistemi iyi değilse mutlaka masa lambası kullanılmalıdır.

– Çocuklara hatırlatmalar yapmaya yardımcı olmak üzere bazı not kağıtları, masanın yakınlarında bir panoya asılabilir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ TANISI NASIL KONULUR?

Dikkat Eksikliği belirtilerinin 7 yaşından önce başlaması gerekmektedir. Bu belirtilerin okul ve aile ortamı gibi en az 2 ortamda görülmesi ve belirtilerin 6 aydan uzun süre devam etmesi gerekir. APA tarafından yayınlanan DSM-5 kriterleri baz alınarak Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi tarafından tanı konulmaktadır. Gereken değerlendirmeler ve testler yapıldıktan sonra tanı konulur. Bu klinik bir tanı olup bu tanıyı kesin kılacak bir labaratuar ve özgün bir test yoktur.

DİKKAT EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Dikkat Eksikliğinin sebebi henüz bilinmemekle birlikte yapılan çalışmalara göre genetik ve biyolojik kökenli olduğu tespit edilmiştir. Dikkat Eksikliği sonradan oluşan veya psikolojik temelli bir bozukluk değildir. Çevresel faktörlerden kaynaklanmaz. Çevresel faktörler sadece kişinin yaşadığı durumun şiddetini arttırır ya da azaltır.

DİKKAT EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ

Dikkat Eksikliği tedavisinde ilacın belirli bir noktaya kadar işe yaradığı ancak belirli bir noktadan sonra ise yetersiz kaldığı bilinmektedir.Yaşadığı dikkat eksikliği sebebi ile eğitim hayatında yaşıtlarından geri kalan çocukların bu durum ile ilgili bir destek almaları gerekmektedir. Çünkü ilaç o an ile ilgili bir iyileşme sağlarken çocuğun önceki yıllardaki zorluklarını telafi etmez. Bu tür zorluk yaşayan çocuklara önerilen psiko-eğitimsel bir destektir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

  Dikkat eksikliği, kişinin basit uyaranlar ile dikkatinin dağılması, gelişimsel aşaması baz alındığında konsantre olmakta büyük zorluk çekmesidir. Belirtileri ise şunlardır:

*Ayrıntılara özen göstermezler.

*Ayrıntıları gözden kaçırırlar.

*Genellikle kendileri ile konuşurken dinlemiyormuş gibi görünürler.

*Kendilerine verilen yönergeleri talep etmekte zorlanırlar.

*Plan yapmakta ve kendilerine verilen görevleri düzenlemekte zorlanırlar.

*Sıklıkla eşyalarını kaybederler.

*Dış uyaranlardan dikkatleri kolayca dağılır.

*Kendilerine verilen yönergeleri takip etmekte zorlanırlar.