DİKKAT EKSİKLİĞİ YAŞAYAN BİREYLER

Dikkat eksikliğinin belirtileri; odaklanma ve konsantre sorunları, huzursuzluk, dürtüsellik, verilen görevleri tamamlamada yaşanan güçlükler, düzensizlik, hayal kırıklığına karşı düşük toleranslı olmak, ruh halinde sık sık değişmeler, öfkeli davranışlar, stres ile mücadelede sorunlar yaşamak ve ilişkilerde dengesizlik ve kararsız davranışlar göstermek gibi sorunlardır.
Birçok kişi dikkat eksikliği sorunun olduğunun farkında olmayabilir. Bu kişilerde genellikle unutkanlık, verilen işleri geciktirmek gibi olumsuz davranışlar gözlenmektedir. Ani ruh hali değişimleri, odaklanma problemleri ve bunlara bağlı olarak gelişen kafa karışıklığı yaşarlar. Buna göre, dikkat eksikliği olan bir kişi, gayet rahat ve mutluyken, dikkatinin başka bir yere kayması ile bir anda içine kapanabilir.
Dikkat eksikliği problemi olan kişiler, olaylar karşısında aşırı sabırsız oldukları için, çok daha hızlı ve kolay bir şekilde strese girebilirler. Dikkat eksikliği olan kişiler, strese ve olumsuz olaylara karşı düşük tolerans gösterirler. Bundan dolayı da çok çabuk hayal kırıklığı yaşayarak, her şeyi kendilerine stres yapabilirler.
İlişkilerde dengesizlik ve değişkenlik yaşanması, iş ve okul performansında düşüş ve öz güven eksikliği gibi olumsuz etkileri olan dikkat eksikliği, genellikle çocuk yaşlarda etkilerini göstermeye başlar. Fakat, çocuklukta ortaya çıkan bu dikkat eksikliği bazı durumlarda anlaşılamayabilir ve çok sonradan tanısı konabilir. Oysa ki, daha önceleri, dikkat eksikliği ve buna bağlı olarak gelişen hiperaktivite, sadece çocukluk dönemi ile sınırlı bir sorun olarak bilinirdi. Fakat, aslında dikkat eksikliğinin belirtileri genellikle erişkin yaşa kadar devam etmektedir. Ayrıca, çocukluk döneminde dikkat eksikliği yaşamamış biri de ileride bu sorunu yaşayabilir. Diğer yandan, özellikle bazı yetişkinlerde yaşanan dikkat eksikliği önemli sağlık sorunlarının gelişmesine yol açabilmektedir. Yetişkinlerde ya da çocuklarda yaşanan dikkat eksikliğinin tedavileri benzer şekilde yapılmaktadır.

DİKKATİ KOLAY DAĞILAN ÇOCUKLAR

Her dikkati dağılan çocuğa dikkat eksikliği yaşıyor demek doğru değildir. Çocukların kendini zorlayan veya istemedikleri durumlarda dikkatlerinin dağılması normal. Ayrıca kendi içinde mutlu olmayan, öğrenme zorluğu yaşayan, öz güveni düşük çocuklarında dikkatleri kolay dağılabilir. Bu tür durumlarda çocuğun mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilip gereken gözlem ve testler yapıldıktan sonra ilaç veya terapi alması önerilir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

-Dikkat Eksikliği yaklaşık 40 yıldır üzerine çalışılan nörogelişimsel bir bozukluktur.
-Dikkat Eksikliği yaşayan kişiler bununla ilgili bir tedavi almazlarsa bu kişilerde duygusal problemlere de yol açabilir.
-Tedavisinde genellikle ilaç,psikoeğitimsel ve davranışçı terapi yöntemleri kullanılır.

Dikkat Eksikliği Yaşayan Çocukların Çalışma Ortamları Nasıl Olmalıdır?

- Çocukların dikkatini dağıtacak uyaranlar olmamalıdır.

– Mutlaka masa başında çalışmalıdırlar.

– Salon, mutfak gibi uyaranın çok olduğu ortamlarda çalışmamaları gerekir.

– Aydınlık bir ortamda çalışma yapmaları gerekir.

– Aydınlatma sistemi iyi değilse mutlaka masa lambası kullanılmalıdır.

– Çocuklara hatırlatmalar yapmaya yardımcı olmak üzere bazı not kağıtları, masanın yakınlarında bir panoya asılabilir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ TANISI NASIL KONULUR?

Dikkat Eksikliği belirtilerinin 7 yaşından önce başlaması gerekmektedir. Bu belirtilerin okul ve aile ortamı gibi en az 2 ortamda görülmesi ve belirtilerin 6 aydan uzun süre devam etmesi gerekir. APA tarafından yayınlanan DSM-5 kriterleri baz alınarak Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi tarafından tanı konulmaktadır. Gereken değerlendirmeler ve testler yapıldıktan sonra tanı konulur. Bu klinik bir tanı olup bu tanıyı kesin kılacak bir labaratuar ve özgün bir test yoktur.

DİKKAT EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Dikkat Eksikliğinin sebebi henüz bilinmemekle birlikte yapılan çalışmalara göre genetik ve biyolojik kökenli olduğu tespit edilmiştir. Dikkat Eksikliği sonradan oluşan veya psikolojik temelli bir bozukluk değildir. Çevresel faktörlerden kaynaklanmaz. Çevresel faktörler sadece kişinin yaşadığı durumun şiddetini arttırır ya da azaltır.

DİKKAT EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ

Dikkat Eksikliği tedavisinde ilacın belirli bir noktaya kadar işe yaradığı ancak belirli bir noktadan sonra ise yetersiz kaldığı bilinmektedir.Yaşadığı dikkat eksikliği sebebi ile eğitim hayatında yaşıtlarından geri kalan çocukların bu durum ile ilgili bir destek almaları gerekmektedir. Çünkü ilaç o an ile ilgili bir iyileşme sağlarken çocuğun önceki yıllardaki zorluklarını telafi etmez. Bu tür zorluk yaşayan çocuklara önerilen psiko-eğitimsel bir destektir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

  Dikkat eksikliği, kişinin basit uyaranlar ile dikkatinin dağılması, gelişimsel aşaması baz alındığında konsantre olmakta büyük zorluk çekmesidir. Belirtileri ise şunlardır:

*Ayrıntılara özen göstermezler.

*Ayrıntıları gözden kaçırırlar.

*Genellikle kendileri ile konuşurken dinlemiyormuş gibi görünürler.

*Kendilerine verilen yönergeleri talep etmekte zorlanırlar.

*Plan yapmakta ve kendilerine verilen görevleri düzenlemekte zorlanırlar.

*Sıklıkla eşyalarını kaybederler.

*Dış uyaranlardan dikkatleri kolayca dağılır.

*Kendilerine verilen yönergeleri takip etmekte zorlanırlar.